HomeNarrenwijsheidPagina 32

JPEG (Deze pagina), 606.60 KB

TIFF (Deze pagina), 9.55 MB

PDF (Volledig document), 24.55 MB

_-ar · ­~* · · » ·­ .· 3~~ s··. ,‘».;.·._,;.­;.»i;§` ;r‘,.4._,,·;.;­;,~:p.;g;~l·;_g_;5 »:gx¥;;t;,q§{ ·;;§;,;.·,§i` »{@J&§>,{q.g,·:­1,•;¥$,ä~sgsï§;§;,wi·¥sï§k:¤ 1 Bxggïvgwl
2/
Tl
J Voor PALLADIUM
# gedrukt onder leiding van J. van Krimpen, in een lä
gi x` •
i p r oplage van honderd en zest1g exemplaren, op de
Z 1p handpers van Joh. Enschede en Zonen te
Haarlem ff
è
Yi
R j
l 4 Dit exemplaar 1S gedrukt voor ·
J Annie Hijman
V 1 T
l E p/--`
.ï J
Il
Bi` Hi`man Stenfert Kroese en Van der Zande
J J > >
Boekverkoopers te Arnhem
ss

ii: *~a
r; ‘ R
Eiçi J
' .
a-~, e er A « »­-­~­-­­--4m ~» -· -- "