HomeNarrenwijsheidPagina 30

JPEG (Deze pagina), 837.63 KB

TIFF (Deze pagina), 9.55 MB

PDF (Volledig document), 24.55 MB

4... . - . · .
Ge kunt mij gerust verdringen. Ik sta niet op mijn S
_ plaats. I
. Ge kunt mij dwingen met geweld. Ik ben zwak
_, als water.
, Ge kunt mij dooden. Ik hecht niet aan mijn vorm.
Maar onder Uw handen zal ik opstaan, want ik
ben onverdelgbaar. Ik ben als het aether, dat
stof en ruimten vervult.
. i En als Ge gansch en al verwonnen hebt en triom- `
E feerend praalt ten troon,
l Dan zult Ge rijp zijn en mij toevallen, als een
I beursche vrucht.
. Ik heb den tijd.
, Ge kunt gerust wat spelen. Ik kan wachten.
» Ge kunt Uw deugden verplegen en verzaken wat
laag is en gemeen.
, Ge kunt Uw pijlen op alle doelen schieten. Ik kan
wachten.
Ik kan wachten Uw leven lang; ik kan wachten
reeksen van geslachten.
Ik kan wachten volkeren en beschavingen voorbij.
Ik kan wachten den gang der tijden.
Maar ééns, een dag, als de Golven komen,
Zullen wij samen zijn
Niet dan wat water van de groote zee. ’
lil .. gj
tl ‘ I
{3.
j I ,,,A~_~“ _‘_,, JA p , ,_ , 4 c L- r ·