HomeNarrenwijsheidPagina 28

JPEG (Deze pagina), 782.47 KB

TIFF (Deze pagina), 9.54 MB

PDF (Volledig document), 24.55 MB

I ",. .. . · M ·, V .. ,;,,.-,,5.«_,a,a._ _­.~,;.;,..gg;,,£.h,,c».»,m;;;;,;«Q,,ëC_&._,t.;;~,w;_;_;·,i;;•,;;•,; g»,ï.gQ§~j§fS;;,5.xx§ä»,«.«'s@·;«»·x;Qtlááväénïïáifüt १"ëw§;~&è«­xiï@¤ï»@1I ifàxäïätäàïïäëääï. _ wt
De Sterkste. Ik heb den tijd. I
Ge moet U niet haasten. Ik kan wachten.
F Ge kunt mij gerust uitstellen, van dag tot dag. Ik
te ga niet weg.
` Ge kunt uittrekken met de groote jacht, zoolang
Ge moet.
a Ik zal wel op Uw huis passen.
Maar aan het einde, als Ge terugkeert, rijk en
machtig en zoo moe, {
I Zal ik daar staan.
Dan zult Ge mij herkennen en UW rust aan mij
· drinken. «
Ik heb den tijd. j
. Ge moet mij niet zoeken. Ik ben overal. ¥
Ge hoeft niet te speuren in geheime boeken. Ik lig
f » ‘ open en bloot op straat. -
Ge hoeft den Weg niet te zoeken, Ge kunt mij niet I
IIHSSCI1. Z
Ge kunt gerust maar verder gaan en mij vergeten. .
Maar eens zult Ge stilstaan, bevreemd, om een
oude herinnering,
g En ik zal voor U staan.
U Dan zullen wij tezamen vloeien en Hetzelfde zijn.
r l
[ Ik heb den tijd.
ii Ge moet mij niet ontvluchten. Ik ben onafwend­ *
j baar. i_
G 2 8
il “
l`!
fl