HomeNarrenwijsheidPagina 20

JPEG (Deze pagina), 832.64 KB

TIFF (Deze pagina), 9.65 MB

PDF (Volledig document), 24.55 MB

«.«_. :..·;· . ­ · s
Toen we het wisten, zijn we geklommen op den
hoogsten top en we hebben de armen gestrekt j
? naar de zon.
1 Want wij willen, dat hij Haar priester zal zijn en ï
‘ dat hij in Haar zal verbranden.

Rogier zal zijn naam zijn, dat zal hem sterk maken
en ruig, als de boeren van mijn eiland.
__ Rogier, dat is de harde nek, dat is het donker
gi bloed, dat zijn de scherpe oogen vande boeren
van mijn eiland.
Rogier, dat is de oude toren aan zee, Waar ’snachts
de vuren branden.
Rogier, dat is de hartstocht van eiken.
Rogier, dat is de macht van den basalten golfbre­­
ker.
j Rogier, dat zijn de breedgeschofte paarden van
mijn eiland.
Rogier zal zijn naam zijn en hij zal hem dragen
onder het volk, als een rooden mantel.
Rogier, hij zal de roede voeren.
Een heiden zal hij zijn, dan zal hij zijn liefde niet
rekenen.
i_ Hij zal een stortstroom zijn van de bergen naar zee.
Een heiden zal hij zijn, dan zal hij naar de vrucht
niet reiken. ,
20 j
E. n
F. j
i E
, .... in . ., s . i i ­ a a ~ r ~ er" ` ~·­-