HomeNarrenwijsheidPagina 19

JPEG (Deze pagina), 870.61 KB

TIFF (Deze pagina), 9.78 MB

PDF (Volledig document), 24.55 MB

_ , ` jëiáwüa mwvawmxäàgêägäxçï, ;,,,§ë,,,ä,ïg,,m,,?,,,,g,;ä»,”>,ï:.,w,,,, M ,.;,,.g ;, . T ,, ,»; ,,.;a,.;s;­._·;,,,,__.,­»;r -,,. ,...,;.,. ;­,,z;·r«.~;.-.«;;·ï1,.:ï~xe»..5a=.~«.-S-:;#r=#>2aïes5i¢aà<è2·á>k«¤’¢è;W-àï*·ïi‘E?#"#·‘ëï=‘¥**ia’·'We"$"‘*"···‘ uw
I Toen we wisten, dat zijn lichtje aangestoken was, Voor Rogiertj es T
F hebben we gezegd, dat hij een heiden zou zijn Moeder. ‘
? en Rogier zou heeten.
· Een vrije heiden zou hij worden, die daden zou
l durven verder dan zijn vader, die in verten
zou zwerven verder dan zijn vader, die het ;
vuur zou overnemen en zou branden, verder
dan zijn mattere vader.
' Zooals een hooge wolk, uit donkeren stapel opge- _
dreven, zijn kop verheft in het licht, zoo zou
hij opvaren uit de kanteling onzer krachten. i
Toen we het wisten, zijn we gezworven de lange
stranden langs, want we willen hem wetten
den honger naar de verte. _
Toen we het wisten, zijn we getrokken naar het
Westen, waar de wolken branden in den H
avond, want we willen hem scherpen den dorst Q
naar bloed en goud. _
Toen we het wisten, zijn we naar de zee gegaan,
want we willen hem schenken den nood om .1
de eeuwige vernietiging.
Toen we het wisten, zijn we gaan luisteren naar jl
den nacbtwind in de boomen, want we willen,
dat hij het geheim zal verstaan. `
g Toen we het wisten, zijn we gaan wandelen in den T
regen, want we willen, dat hij mild zal zijn
en berusten. l.
` ‘