HomeNarrenwijsheidPagina 18

JPEG (Deze pagina), 672.08 KB

TIFF (Deze pagina), 9.78 MB

PDF (Volledig document), 24.55 MB

· · · ¤~ .· · ­«-; = . ·· ­~ .e¤..r,­.·»..«>.s»:»,.·>··a#­·¤¢ <~q.··&.«·;`«&u~·ï#¥•£:c i L7
roerloos, als een beeld, de lippen streng en vroom
pi van hartstocht. Maar haar oogen spraken, haar
wilde halfgesloten oogen, haar verschrikkelijke
ë oogen spraken. -
Toen zag ik, dat het Godzelfwas, die leed in mijn
21I'I'11€I1.
Mijn priesteresje.
i Het is stil in het leege huis nu. De middag is hoog
en licht over de stad en het is klaar en koel in mijn
kamer. Haar bloemen staan op tafel.
Het is zoo stil in mijn kamer als het bloeien van
Q i bloemen.
`

I 8 I
» " .
.­ _ .. £,_,,,r ·~ il