HomeNarrenwijsheidPagina 17

JPEG (Deze pagina), 833.48 KB

TIFF (Deze pagina), 9.60 MB

PDF (Volledig document), 24.55 MB

`& E 4­;‘Eá•èia..‘ï».~imet.vt룥§‘S·1ï‘;ï䥑J%i·'á"iä§i$=TF?§ä;;äYïläk;;£ïé£ï¤i~•è¢£>Lè$i·‘iY «'§:.ï<'$~;••«ä»3$"ïi' viiïäêm ’$êè­€«;·E€%M¤;»;,Iv;:"·Q>;`;:,·­èl;;· ...· · -«;·;x<·m­»§»·.·;.ä?äiQ"ïvvv~ ·i‘ïï¥ï‘.ït$«‘ï»Wäëï I;; $:"v­ :?!;ä`
het donker was en rustig van water en groote boo- Z
men; ‘dit is ons’, zei ze trots, ‘en° - ze keerde me ‘
naar de rammelende étalagestraat, ­­­ ‘dit is de rest° .
We kochten een beenen waaiertje bij een Jood- N
sche mevrouw, die van ‘voordeelig° sprak, om ons {
met ‘goedkoop° niet te kwetsen.
" Zij gaf me een oud visitekaartje, waar ik om ge- Z
vraagd had, een van haar eerste. ’t Was kleintjes
V en weifelig en de letters stonden gecalligrafeerd .
‘ met een stijfzwierig zwaaitje, als burgerheertjes
i op Zondag. Toen heb ik er bijgeschreven, heel
. fijntjes en eerbiedig, haar titel: ‘Meisje°.
Zij kan niet schrijven, haar briefj es zijn wat onbe­
? holpen. ‘God verhoede het°, schreef ze van och- 1
j tend, maar ze bedoelde het goed, en als ze ‘neen° F
2 zet, schrapt ze de laatste n weer door, omdat dit ,l
te stijf is.
Ik kus haar oogen, twee teere, warme schulpj es,
Q en Hjntj es kriebelen de haartjes aan mijn lippen: j
? ‘voorzichtig! voorzichtig V *
»" X
l e
E Ze moest naar huis en voor het laatst sloeg zij haar
armen om mij heen, langzaam en woest onont-
koombaar, haar kopje naar mij op, zwijgend en i
b 1 7 i