HomeNarrenwijsheidPagina 16

JPEG (Deze pagina), 918.07 KB

TIFF (Deze pagina), 9.60 MB

PDF (Volledig document), 24.55 MB

. 7 ; t ,,@
A Meisje. Soms is zij vrouw en groot, en mijn armen gaan
open van geluk. Soms is zij meisje en klein, als een
‘ naaistertj e, en ik trek mijn dasje recht en bepeins
, het vraagstuk, waarom ze niet liever een coupeur
van Kreijmborg genomen heeft.
iii
Als ik haar niet begrijp, is het altijd, omdat ik niet
f i eenvoudig genoeg ben. i
E.
n Ze kuste me opeens, op een donkeren straathoek.
Ze trok mijn hoofd naar zich toe en kuste maar, fel j
en onstuimig. Alleen, eventjes eerst keek z°over J
; i mijn schouder, of niemand het zien kon. l
We gingen samen langs het Rokin, van winkel tot g
i winkel. We rekenden, hoever we nog af waren van
een schrij ftafel en we praatten huishoudelijk naar *
aanleiding van een broodplank. Haar stem was j
rustig en vertrouwelijk en we praatten zacht over i
gewone dingen. Toen stond daar opeens de wieg,
hoog voor een raam, als een kleine troon, wit en
glanzig en zacht en dadelijk ging zij er recht op i
af. Maar toen we voor het raam stonden, zeide ;
. _ ze, dat zij er heengegaan was, om te zien, of de F
ë bloemen in de etalage wel echt waren. i
j We stonden °s avonds op een brug, in de Utrecht-
sche straat . Zij keerde me naar de stille gracht, waar
E
V .
· i i ...,. ^ · ..; . .· · i. wur: `« L1