HomeNarrenwijsheidPagina 15

JPEG (Deze pagina), 734.66 KB

TIFF (Deze pagina), 9.44 MB

PDF (Volledig document), 24.55 MB

‘ ' * ` " "’=* "i` ”?‘€%ïW€=v?E tbs, 1<;v= <·.;:..«;`·¢;­· .1 :» S »s¤:áx>··»·‘ áàëwïv ""?" W ‘ `*¥
In het groene water leven de wieren. Gebed.
A Zij streven van de zwarte steenen Weg, om zich
te geven aan het Water.
Het goede Water is mild en moederlijk,
Zalig is het bewegen der Wieren in het groene
Water.
Het groene Water kan niet rusten.
Eindeloos is het spel van vloeien.
Zacht is het wuiven der willige Wieren met het
stille Wielen van het Water.
Zij getuigen van het eeuwig spel in sierlijke ge-
baren.
Als het groene water twijfelt, weifelen de Wieren.
Als de schouder van een golf voorbij ging naar het
strand, volgt hem hun hartstochtelijk ver-
langen.
Wild is hun vertwijfeling, als een keerstroom
vlucht voorbij.
Zoet is de zwijmeling der Wieren in de wellende
Weelden van het Water.
Heer, Wil nu ook mij verdrinkenin e groene Water.
al
T I 5
l