HomeNarrenwijsheidPagina 12

JPEG (Deze pagina), 743.92 KB

TIFF (Deze pagina), 9.57 MB

PDF (Volledig document), 24.55 MB

ze
· En 1k moest scharrelen als een miermeteenhoutj e,
ç zevenmaal op tegen dezelfde kluit.
Maar ik won veel en dik was het register mijner
bezittingen. -
Toen is er even gefluisterd en ik ben heengegaan,
Nu waait een koele mildheid om mijn slapen ;
Ik lig ontbonden in een wijde rust.
Ik weet het nu, ik hoor nu voortaan toe aan een
werk, dat stil is en heimelijk,
Dat is van de boomen, die wiegen met den wind,
dat is van de zon, die glinstert op de rivier,
Dat is van den regen, die ritselt in het gras, dat is
van de vochtige oogen van dieren.
Ik zal nu altijd vrij zijn en alles verliezen.
Ik zal maar wandelen en toezien. _
Er is nu tijd en ruimte om mij heen als om Godzelf.
Ja, ik zal nu misschien wel niets meer afmaken.
J

1 2
l
r
, n
W