HomeNarrenwijsheidPagina 11

JPEG (Deze pagina), 850.61 KB

TIFF (Deze pagina), 9.61 MB

PDF (Volledig document), 24.55 MB

<·+àl_·ê_4v,·;ïw5 x¥¢ J áhi ·"·'§"`h’Fi»·‘·`;`$·‘l‘;"·`”`Y?{;"á’Y:i ïïàïlih I
Buiten stond hoog en eeuwig de nacht. ~ I
Ik zal nu haar koude drinken en versteenen.
Er is geroepen, ik heb het verstaan.
Ik was werkend aan mijn taken, velerlei had ik i
onderhanden. I
Het was goed berekend, het was ingedeeld en be-
raamd.
Het was geordend en geschikt, in plannen en sche-
ma°s, in teekeningen en roosters, geborgen in » j`
mijn kast en in mijn portefeuilles. l
Materialen lagen gereed, er lagen onderdeelen en
constructies, er lag half afgewerkt en pas be-
gonnen, er lagen programma’s en schetsen. »
Producten gereed stonden opgeschikt op rijtjes. Vi"
Er waren agenda°s voor iederen dag
En ik wist altijd, hoe laat het was en wat nog af ,1
moest vandaag.
Ik werkte methodisch, naar degelijk systeem,
Mijn tijd was verdeeld en een belletje waarschuw-
de tegen het eind van den regel.
Ik nummerde de dagen, ik schikte de weken en ‘ jl
belastte ze vooraf, {
Ik regeerde het jaar en stopte het vol, als eenworst.
J a, ik had het druk en ook moeilijk en heel warm,
want dikwijls mislukte er iets, ;
Op het botte gedrag van de werkelijkheid, die
, zonder regel of vorm is, A
1 1
xl
"" _ , . 1, . ·­..» ­; »­·- » - · 1 er "