HomeNarrenwijsheidPagina 10

JPEG (Deze pagina), 858.28 KB

TIFF (Deze pagina), 9.61 MB

PDF (Volledig document), 24.55 MB

E.;
Kcntcrmg. Er 1S geroepen, ik heb het verstaan.
Ik was s elend met sierselen en kleuri e kralen· 1
Eb; .. g ’
Met goud en ZIJCIC en flonkerende steenen lag
mijn tafel vol;
Mijn huis was stij f-gepakt met kostbaarheid, zeld-
‘ zaam en opzettelijk,
Het was warmen0osterschenzooveelen prachtig.
In het rijke duister brandden zware lampen. -
yj • • • •• S
Maar nu 1S er geroepen, 1k kom, en er 1S blijheid
en licht,
In den tuin zingt een vogel.
Ik zal nu naar buiten gaan en alles achterlaten.
Er is geroepen, ik heb het verstaan.
Het was een root concert duizend heeren werk-
ïq g ’
CCI1.
Zwarte panden, witte borsten, roode hoofden,
blonde snorren golfden in extasen.
In elederen romden bassen en er waren zoete
12 g . g .
koele flu1ten, koperen se1nen,
Flitsen en lansen, vlaggen en vlammen en vlagen
U • •
vle1ende v1olen.
Zwijmeling zweefde van geuren en lokken van
warme vrouwen, gebabbel en zachtheid van
haren.
Het was rijk en schoon en zoo kunstig. -
Toen is er zachtjes gewaarschuwd en ik ben op-
gestaan. .
1 o
ii "