HomeHet aangezicht der aardePagina 53

JPEG (Deze pagina), 755.63 KB

TIFF (Deze pagina), 9.81 MB

PDF (Volledig document), 41.22 MB

·· -; · ' ·­»» ~ · ­~ « - ~‘ ·‘ ··’‘ · · ·v~‘ 1 v_ ;~_ Am w wmxàvvi > »` , m vbtwl Q" E N q__:_ 3
De Cactus .......... pag. 5
Mijmering in Voorj aarsnacht ..... 6
Verlangen naar een Lied .,,,,_ 8
De Haven ........... 9
Beminnelijke Nacht ........ 1 1
Het Uur der Wonderen ....... 1 3
eg Volle Zomer .......... 1 5
De Zwaluvven ......... 1 6
Tot Moeder Aarde ........ 1 7
Terugkeer .......... 1 8
October ........... 1 9
Herfstlied I . . ....... 2 0
ç Herfstlied II .......... 2 1
De Band ........... 2 2
E Anima Vitae .......... 2 3
3 De gedroomde Reis ........ 2 6
I Langs de Rivier ...... · . . . 3 1 s
Het oude Zeilschip ........ 3 2
In vroegen Ochtend ........ 3 3
Het oude Lied ......... 34.
De Doolhof .......... 3 5 ~
{ Beatrice Cenci ........, 3 6
i. De schoone Avond ........ 3 7
De vergeefsche Droom ....... 3 8
{ Lied van Odusseus ........ 3 9
Het Beeld ........... 4.o
, Het Doodsbed ......... 4. 1
j De Schaduw .......... 4.2
. Aan Charles Péguy ........ 4.3 R 3ïr 4 h r . § «.¥4< .ï:?ä¥x '.n,, ,« · ..··