HomeHet aangezicht der aardePagina 48

JPEG (Deze pagina), 718.65 KB

TIFF (Deze pagina), 9.72 MB

PDF (Volledig document), 41.22 MB

E
DE SCHAD UW
Mijn kind, geboren in het vreemde land,
` Tusschen de muren van een hospitaal,
Hoe drong de ziel van °t verre vaderland
Tot in uw ziel met haar geheimen straal? i
i En toch, zij leeft in u en in uw taal, v
A . En in de vonk die in uw oogen brandt,
fi t Zij Huistert aan uw oor het lief verhaal
; ~ Dat uit een leven zooveel leed verbant.
; Vruchtbaar geheim dat zich 1n °t kind verklaart:
A Van ’t innigste waarmee ik ben geboren
Bleef toch iets kostbaars in mijn hart bewaard,
l .
g En hoeveel schatten 1k ook heb verloren,
Ik droeg steeds, zwervend langs de donkere aard,
E:
Als schoone last de schaduw van een toren.
‘ l
i hij
ig
äï
“ V ·
+

a
’ 42 ‘
.3, _i
qï _ ‘,
¥ ä
:.4 j
M v ., a a s e_,.
‘=4,_·Y§·;gT` Tv » .____ K V_,, ,... _,,. - ·~,;·g,;,;g;g;,_.­yg,ïggg;