HomeHet aangezicht der aardePagina 47

JPEG (Deze pagina), 759.11 KB

TIFF (Deze pagina), 9.70 MB

PDF (Volledig document), 41.22 MB

j HET DOODSBED
Een klein vertrek en stil... Witte gordijnen
l En witte Wanden in ’t gedempte spel
‘ Van zonnestralen die 1n wolken kwijnen,
il
Een hand... een doode hand, en een vaarwel!
Die handl... Hoe leefde naar haar blij bevel ·
Het heimlijk schrift van klare kleur en lijnen, i
l Hoe greep zij, aan de wereldsche festijnen,
Naar perzik, appel, peer en mirabel!
ï er
v Daar li t die hand die ’t leven heeft eloofd
4 g . . . àiü
ë Als een s ontaan edicht van licht die kalme
e P g ’
Ontvleeschde hand ­-­ en dat gemarteld hoofdl...
j I, ijf?
j. En daar bloeit nog, voor het geloken oog,
x De bloem die °t laatst ziin hart met teere schalmen '
l , J
e Aan t bonte leven bond dat hem bedroo .
l ’ g eäàw
j ’ ‘ sr
g i

*
ä Q
/ t
2 i f
#
·

;
4-I
` Iï
1* ri ·· · is