HomeHet aangezicht der aardePagina 46

JPEG (Deze pagina), 886.09 KB

TIFF (Deze pagina), 9.70 MB

PDF (Volledig document), 41.22 MB

4 Ani » ~­-- Y--~ . ..,.`..».a ,.-v­ Y-«..r-, we v,,. D, ,,,_ ..,«¤. ..,,,v E.,,-....,____ #
j HET BEELD
l EV _ Is het in de avondstilte van den tuin
Z Diana°s oude beeld dat roert en onder
Het beukenloofl dat bloedig is en bruin, lj
Van doode steen herleeft tot sterflijk wonder? §
is Trilt van een levend wezen niet de ziel I
j In ’t gele licht der late najaarstralen
# Op °t blanke marmer van haar puur profiel,
j Hoor ik haar borst niet zuchtend ademhalen? F
#
De wilde wingerd slingert amoureus
‘ • •
Zijn roode ranken rond haar naakte lenden;
D J Haar oog staart ver, haar hand omknelt nerveus l
EQ Den boog, en even talmt haar voet die rende. l
J i 2
Zoo vaak ging 1k langs die verschijning heen j
5; « • • »• •
j En zag in haar, die met mijn vreugde boeide,
> Niets dan een schoon en zielloos beeld van steen
g J Dat leven kreeg door wat rond haar ontbloeide.
E i En nu is zij het die het leven geeft
j D Aan wat de dood een laatste maal doet blozen:
Blaren waarin de loed der lent herleeft
· 3 g >
_ Doormge vruchten en wat late rozen.
{
li H Haar tegenwoordigheid verzoet den dood:
r ` De lucht zou droever zijn en °t landschap armer, ;
·. j Moesten zij derven in hun najaarsnood
Den lieven glimlach van haar levend marmer.
j 4<>


s i i ,ss,sE s s`,{j
Mjgim , v :7 ____,, . ,.,,,1,.. ...,.-,­,f s‘3g;~ï=‘gg,?;§§;.