HomeHet aangezicht der aardePagina 44

JPEG (Deze pagina), 735.36 KB

TIFF (Deze pagina), 9.66 MB

PDF (Volledig document), 41.22 MB

j I ­» » ..- -­ai . M .,-., ._,_,_., __,n.. r i-,,..--"m,.,Y E
« z
l
DE VERGEEFSCHE DROOM l
4,
_ Hoe is deze avond goed! Hoe droomrig teeder i
Klinkt er een orgel langs de stille straat! i
E- De lente luwt; er daalt een blijdschap neder,
j Die schittert op elk menschelijk gelaat. ;
O zwijg nu hart, pijniger en ontleder,
Dat nieuwe smart in nieuwe vreugden raadt!
i j Ik keer vandaag tot de oude schoonheid weder:
f Mijn eeuwge honger is nog niet verzaad.
Weer wil ik mijn verlangen vrijheid geven, D
i Dat ieder jaar hoopvol ten hemel steeg
Y I Of in de lente een nieuwe droom kon leven... ’
‘ F
Ditmaal wellicht begrijpt het de oude reden, j
_ Die al zijn droomen troostloos maakt en leeg:
_ °t Vergeefsche zoeken naar een aardschen vrede.

l VX
ï 3 8
i`*‘ · i er nl