HomeHet aangezicht der aardePagina 43

JPEG (Deze pagina), 799.87 KB

TIFF (Deze pagina), 9.62 MB

PDF (Volledig document), 41.22 MB

E Y · M I " ' :~ ··~~ i · «· `· ­ ` »‘ ‘ Y I " _` , =j~;.¤ · , · « . ,_x.···.:'· ’ `~I ~r>.z~` •¤ » ~~ n7»··', .·«,·«·¤.j hi vj ` _ ­ _o;;>`B§;«¢FL•ü'?ï.:'_.g;..4' "r•.à,u· nv»·~.· ·«•‘­­ ·; · S- >' ·· . ;» A jj
{ DE SCHOON E AVOND
’ l DO O
, 1 k Verliet de stad; Z1`] was de schoone bruid
ts raadt 1 g Die de avond in haar naaktheid deed ontluiken, A
ïZ€11 j En als een stroomgod goot het leven uit l xè
­ Van vreugde en wellust zijn gevulde kruiken. ` ·
11 I . °k Sta in een park; de lucht is nog aan ’t gloeien
i Boven de stad; hier is zij donker paars,
S En langs den rimpelloozen vijver bloeien ,
g Met duizend bloesems de kastanjelaars.
Q;
E O rijke, vruchtbare tweeslachtigheid
Der aarde, die het menschlijk hart doet beven
In tweestrijd: wellust en neerslachtigheid, _,
Twee vormen en een enkle naam: het leven!
rt,
` Hij kent dat leven niet, wiens mond niet proefde ~
crt. De vrucht der steden en haar zoet venijn,
j Dat aan het hart van zoekers en bedroefden
j De wellust schenkt als aardsche medecijn! =;
Hij kent dat leven niet, die op een avond
J °t Schoon niet beseft van een kastanjeboom
J In bloei en niet gevoelt hoe zoet en lavend
Q De streeling is van zijn verwaaid aroom!
s 7 .
jl
_ 1
ïlü ·‘· · * i :·= « ·« 1