HomeHet aangezicht der aardePagina 42

JPEG (Deze pagina), 771.20 KB

TIFF (Deze pagina), 9.62 MB

PDF (Volledig document), 41.22 MB

.. , , ` -, -,--7Yr. Y Y- W ,,,,*....­:..a.r.a_amYm,...r".»Y r Y Y Y ,j
t,‘i E

BEATRICE CEN CI {
ii { ECD 3,HOI1lCII1 POI`tI°ClI... MCD kan gCCIl tCCkCIl lCZCI`l,
» çêl GCCII Il3.3.I‘I1, gCCI`1j3.31°, ZOOd3.t IHCI1 Cl,()I.ldCI°ClO1T1 slechts raadt
Aan de oude, gouden kleur van ’t hoofd, dat, opgerezen
’ r Uit donker fond, zacht neigt, met enkel één sieraad.
__ De kunstenaar, toen hij dit vvrocht, was lang genezen l
Van levens pijn; het is geen droom, het is een daad ï
Van lust en vreugde: uitdrukken in een jong gelaat 1
n , De liefelijke ziel van een goedaardig wezen. ;
` _ Bovennatuurlijk licht verft bruine haren blond, ik
I ` i Een onbevlekt azuur doet diepe blikken stralen,
j Van innerlijke vreugde lacht de frissche mond;
j j Wat méér het oog verheugt en méér het hart ontroert,
_ j Het is de blijde kleur der bloedende koralen,
Wier rood den blanken hals met parels bloed omsnoert.
· f l
ë j «
F • i
4
Egg I
v 3 6
ng E

· " r ‘ ,. " `__, ,,r. ‘ » i. V t..,. ...i ‘ ­i · » ~ W r ~ i ‘· rt·r ­ ‘r‘ i W " ‘