HomeHet aangezicht der aardePagina 40

JPEG (Deze pagina), 752.52 KB

TIFF (Deze pagina), 9.57 MB

PDF (Volledig document), 41.22 MB

_.;;.,; ` ·" ` " "` ‘ ‘ "* ’ *~ ‘··~#’ "‘-~ ~- ~­-·-~--­~ -ff--­··~~ - W - y W Y V 1 #
HET OUDE LIED f
E Zooals een nachtbloem die zich zacht ontvouwt
‘ Zie ik den morgen maagdelijk ontluiken: -
j Achter het scherm van zwarte, naakte struiken
" Wordt blauw de lucht en alle wolken goud.
1 De kerselaar beweegt in zuiderwind
Zijn blanke bloesems in één nacht ontloken;
E De zwarte merel Huit onafgebroken
v En in den stillen ochtend zingt een kind.
f • • • • •
~ En bij dat licht, dien zang en dat geHu1t
§ Herleeft het heimwee naar een oud verlangen:
j Weer ben ik, aarde, in uwen strik gevangen,
ä • ’ • •
j Weer leen ik t oor naar uw verliefd gelu1d...
Nog 1S mijn hart het Wllllg instrument,
" Dat in uw lied zijn ziel heeft weergevonden,
En bij °t herdenken aan de blijde ronde,
g Trilt het van vreugd als het den klank herkent. .
lg ‘ · Q
. ­ ‘ i

ïi •

gi ~
. .­ ,,-_ .,.. .., " 4 ' ‘ . . . . . . ‘ .. V » M`- - - ..