HomeHet aangezicht der aardePagina 34

JPEG (Deze pagina), 938.59 KB

TIFF (Deze pagina), 9.51 MB

PDF (Volledig document), 41.22 MB

5
2
Een stille reuzenbloem op ’t dansend spel der baren,
i g Rijst uit de zee het eiland door de maan bestraald,
Y Mysterieus, als een der verre, wonderbare
Landen, waarvan in oude boeken wordt verhaald. *1
l En ligt het schip gemeerd langs wild-begroeide stranden,
Dan treden aan zijn boord, zacht lonkend van terzij,
’F De inboorlingen des lands, dragend de volle manden
I ; Hunner geschenken: fruit en geurge specerij.
r ä
_ Als, in de schaduw dwalend van de slanke palmen,
v Door heimwees drang geplaagd ,door schoonheidslust vervoerdf
‘ Hij op een heuvelrug even zijn gang laat talmen
En door het struikgewas naar nieuwe wondren loert,
Bespeurt zijn oog (een droom in drooms ontgloeid getoover)
In ’t liefelijke dal door rots en berg beschut,
Gedoken als een kind dat wegschuilt in het loover,
Van Paul en Virginie de romantieke hut.
il I . ‘ï
R Zoet zweeft de zwoele geur van rijpencle bananen
j In °t onbetreden woud, waar °t zonlicht wordt gestuit
Door donkergroen gordijn van varens en lianen:
Daar ontbloeit de orchidee en de ara krast er luid. ·
Al heeft hij nooit op aarde een schooner oord gevonden,
En lokte nooit natuur met levendiger woord,
Reeds droomt hij van die landen, waar, in korte stonden
_ . Van nacht en dageraad, nog blijder licht ontgloort.
2 8
D r il
ën. ` i il
,,
·a§‘뤷`x2·€!_‘« nl ` Il nm uw U vw; ___ v _`_'_ ‘___,“,_, ;.v,_ ., ,,., ,,_‘__ _,_,.. ...,.. .», ·.·» ­¤·~·`ut­¤:~ « M. ­n•»· ¤" ·¥ q ·, **1 .·,•••, _· via, 4» , ·­­« ,, , x.e· . »,.,,· ,·;_,~,,,·. ·