HomeHet aangezicht der aardePagina 30

JPEG (Deze pagina), 725.37 KB

TIFF (Deze pagina), 9.58 MB

PDF (Volledig document), 41.22 MB

P l
Zoolang reeds omhult mij
ij. Uw fonklend geheim;
Zijn kern blijft verborgen
ä Als die van de klaarte,
‘ Die neerdruipt door °t groene j;
Gordijn van ’t geblaartc,
Als °t woud rilt en siddert ig
In zomerschen zwijm.

Waar vond ik als jongling j
a·‘r _ °t Besef van uw roem? j
°k Beluisterde zwijgend
Den hartslag der aarde;
Daar vond ik uw lied, en D
Uw kleur openbaarde
Zichzelf in den spiegel
Der zuivere bloem.
3
Eerst later vermoedde ik jg
_ Waarheen gij mij bracht ä
Gij, eeuwig onzichtbaar
En altijd aanwezig!
De geest die zich vrij waant ll
I Q Is nog met u bezig,
i En vindt, als hij twijfelt, j
Bij u troost en kracht.
l
‘ _ 24 g
" W

. ~··=a,W...- .... « .... ,. »·.· er _... ·»««·.·»m ·i·-. «= «»r.»·»« m ..- «- : i r i-»mm:r­ i