HomeHet aangezicht der aardePagina 28

JPEG (Deze pagina), 815.28 KB

TIFF (Deze pagina), 9.56 MB

PDF (Volledig document), 41.22 MB

DE BAND ‘
ä ï
Zal ik dan nooit den sterken kluister breken
" Die mij voor immer aan °t verleden bindt? j
s Ik ben de boom die bloeit in lichte streken
En in den duistren bodem voedsel vindt... 'Y
.. . . l
Mijn kruin ruischt zacht van ongetemd verlangen j
‘`s» Op d°adem van Gods rusteloozen wind,
Die °t roekloos koor mijner verwarde zangen
= Tot orde dwin t en eenheid samenbindt. 2
3 "§
‘° Het hart vol drift en duizenden eluiden °
· · · g I ,_
Qi Is heel m1 n wezen één verliefd ebaar
hv J g
Van heimwee naar het licht der zon, het zuiden: 1
Hier roeit mi`n ziel en mi`n verlan en dáár!
g J > J g
Eens zullen vruchten aan mijn takken rooden
En rijpen in des najaars laten gloed;
Maar met mijn wortels ben ik bij de dooden,
Wier ziel mijn ziel en haar verlangen voedt.
j Dopnen zich ooit lichts diepbegeerde streken
jj, Wier weerglans leeft in °t oog van ieder kind,
Qi` . Komt ooit de tijd dat ik den band zal breken
,, Die ziel en lichaam aan deze aarde bindt?
2 2
s s

‘··­w,»,.»‘.~- hm ..r_ ‘.,.,,.._;;..,m,,,;,,,‘,,, .,,,__,;2 _uw,,,,,..~­· ­ ~·`­.;c­;_;»`·_,g,,·;;g¢,;ï«,;,<;~·· ' «­.;­M­«­x,;·ms;¢.w»«ar•,.­.­·;.a·s¤i¤···ï.x%>··.·w‘ »wh*=#r *5=¤"=‘r2§ %ïï " E « W i ëi ; .;,_ · 1A __ ,·; ~ , . r·>«‘>·¥ï*:‘5§1·;·.­ ’=­= ­ “"