HomeHet aangezicht der aardePagina 25

JPEG (Deze pagina), 730.71 KB

TIFF (Deze pagina), 9.55 MB

PDF (Volledig document), 41.22 MB

ultïu §~.•••¤»v.4r•», ``.,, r ,.., Y __`
ocToBER
Er waart een mist van duisternis en dood
i Door °t stille woud waar bonte spechten kerven;
October heerscht: nu zijn de blaren rood i
Met nog wat groen in hun verzwakte nerven. q
De lijsterbes verliest de oranje trossen,
Kastanjes vallen met een zacht gebons,
kt E En zwammen sieren, tusschen gras en mossen, ,
‘ . . . "!
De vochtige aarde met hun giftig brons. ik
l En als vervuld is wat de dag voorspelde:
Een blonde straal, een laatste bloem die geurt, ,s_`
Als aanruischt over mistbezwaarde velden {V
De klacht des jachthoorns die romantisch treurt, r
i _ Dan lokt de rosse, donkre gloed der steden,
Die rustig aan de verre kimmen blaakt, i
Met de beloften zijner zaligheden
Den zwerver die zich arm gevoelt en naakt. _

. lg
ä
l ii
j I 9 .