HomeHet aangezicht der aardePagina 21

JPEG (Deze pagina), 671.84 KB

TIFF (Deze pagina), 9.59 MB

PDF (Volledig document), 41.22 MB

w..~-­.w. Y ,.r . H . ._ .. --r. , . .. O, . ._.~..........w.` L -r..,... . N
1 l
VOLLE ZOMER j
Er Wêlälll CCI1 Vêlll VC1`1'C Zl.ll(lC1’l{l.lSt
T Streelend en zacht en zoel en die bij poozen p
j F ijngeurig draalt; de gulden kever rust T
. In het fluweelen schrijn der roode rozen.
Het ll3.VCI'VClCl is V&I1 P3P21VC1'S 1°OO(l,
r Van korenbloemen blauwt het hooge koren, ;
De ijsvogel Hikkert over gracht en sloot g
Waar nenuphaar bloeit, gele naast ivoren.
. Y
‘¤ I
C Nu heeft natuur haar droom van licht gebouwd, lj
Van lust en liefde en jeugd: gezonde blijheid; ,
En wie slechts eenmaal °t wonder heeft aanschouwd, ,`
_ Voelt zich voor altijd vreemdling in de stad,
L Treurt om die lieve en onbeperkte vrijheid,
En heeft voor eeuwig heimwee naar dien schat.
. g _$
; z¤
ä
läl
vi
I 5