HomeHet aangezicht der aardePagina 13

JPEG (Deze pagina), 731.17 KB

TIFF (Deze pagina), 9.52 MB

PDF (Volledig document), 41.22 MB

Gewonnen had ik niets en niets verloren.
Helaas, hadden schatten van liefde en haat j
j ~ Voor eeuwig niet mij kunnen toebehooren?
` Terwijl ik nu, met onontroerd gelaat,
Het vroege licht de wolken zie doorklieven, ,j__,
f °t Geduchte sein voor °t afscheid der gelieven. H
j Wat ik betreur? Het zijn de bittre woorden,
i Helder van kleur, sarcastisch en bedroefd, *"
" Van een die, weergekeerd van Lethe°s boorden,
j Den smaak des doods aan alle leven proeft. «
. En toch: de morgen naakt, de vogels tjuiken, 4
I En alles gaat ontbotten en ontluiken. j
Heb ik vergeefs gezocht, vergeefs getracht,
Gedoold in al mijn zoeken en mijn hopen? if
Hart, twijfel langer niet! Reeds wijkt de nacht
En nieuwe schoonheid slaat haar vleugels open!
Weer ruischt de wind en kraait een verre haan;
De lucht wordt hel: een nieuwe dag breekt aan. ,
,
{ 7
ii’ii ,,1-,. c