HomeHet aangezicht der aardePagina 11

JPEG (Deze pagina), 664.62 KB

TIFF (Deze pagina), 9.53 MB

PDF (Volledig document), 41.22 MB

~·=~=·¤‘·¥r*ä#>· ¥ : j _ _ _,_n_w__ __”, ___ ____ _ _ _ __W,____ __ _, _ ,_f,_r rw, __ __W___, _____~__ V
DE CACTUS °
1
Kaal staat hij voor de blankheid der gordijnen, ,‘
Verschrompeld in wat kiezel en wat zand l
En mist zijn ziel: het alverschroeiend schijnen
Der eeuwge zomers van zijn vaderland.
Maar aan het einde van zijn lijdzaam dulden,
Spruit op een lichten morgen, als een vlam
Van °t heet verlangen dat hem gansch vervulde, '
Een bloem van heimwee uit zijn dorren Stam.
Hij bloeit; en in dien onverwachten droom li
Laat hij een stond zijn heimlijk wezen blinken
In ’t graf van ’t broze bloemblad en aroom,
. . .. il
Zooals de drchter die, na harden strijd,
Zijn innigst voelen in een lied doet klinken ‘
En vveerkeert tot zijn oude eenzelvigheid.


n
. 5 ' E

* ' *-­· -·-~ e ~- -· ~-»- - -·~­-V W, i__,. i