HomeHet aangezicht der aardePagina 1

JPEG (Deze pagina), 1.17 MB

TIFF (Deze pagina), 8.80 MB

PDF (Volledig document), 41.22 MB

wv 1 _ . ` . > _ `* l ~'ï
, · , ` · r` 44 ` I 4 4 ' 4 ; rv >4 4 ` 4 4 > 4 4 « I < . `
à _ ` 4 , _ E 44 .. `_'hi · ,4 `,__· E "
4 4" - DJ A N V AEN N U LE NA P ·4 4 .
QR _` A A#NGEZ~ICHT DER AARDE E A `
E L K
e 4 ~, E » ••• E ••• R · _
{ 4 · , ` , 4‘ 4 . _ . • • I _ Q; ` 4
» E = * ,E QR * ‘ « E
, ` _ l . · _ 4 ­ 2;
l¥-Q; E « . _' . _ · {V _ ' Q ‘ 4 » 4 ’ ·,ï=
_ , _ _ I E •+• · E · •·¢• . E xx
vr ·w ·‘;_'v H 4. I I ' E ` `4 < I V "
E ~ · _ , ooo . ` ·~ ••• E · « R
EVIE A _ ‘_ j_ » AïR ·_ I ·`·
R; ·· ~ , E. · E , ,VV`= " _ __ 4 E i ·_ E ' · .5ë
_ , #»· ,R« MCMXXHI,j,_ R y -;j
ï_r 4 C ° r E 4 ‘ { » V A 44, 4 4 Q «‘ E 4Yr 4 4 · ‘ _ · 4 4 41 4 4 4 ' `
nl >( dv V V, V Y In `l t`/2 ‘ > ri `· ` '·v ~` > I 4 ‘ A" I · 4 I ~ 4 _ ` Y
*4 ‘­ - ‘ -4 · `‘.` E ï ‘`‘· " ‘ . .· “ » E A E V R
gl ` K ‘ vx M xx, ,I` Y A" I'- I LA. I ` _ `^ V 4 A " T`-, I
I .< , ­ · * I ` ~ ` {
` , ­ ‘ V 1. ‘ n 4 V A A ` . . `/2 · `1
4. 4 EQ 4 4’T_ _ > (Q ‘· , E X E 44 4 ‘ ' . ' A 4 l `
;»_ _, ; V. E ,i,.