HomeDe cederPagina 9

JPEG (Deze pagina), 825.20 KB

TIFF (Deze pagina), 9.49 MB

PDF (Volledig document), 20.73 MB

[ Ai
A W
Waarom is ons het hunkren ingeboren g;¥;_
Naar de ongetoomde hemelvlucht
Om in Gods ijle ruimten gansch verloren
g Te zweven boven drift en tucht, gl
Als wij kleinmoedig, machtloos en gebonden
Vergaan in pijn om onze wonden
En loos gezucht?
Wij kunnen zelfs elkander niet beminnen
i Want onze broeder is met schuld
Beladen en de levens die beginnen
Zijn al van hoon en haat vervuld
En kermen in hun ledige eenzaamheid
t Hun angst uit in een schril verwijt
Van ziel en zinnen.
Wij noemen liefde één oogenblik vergeten
In armen kinderlijken waan
De primitieve ellende die gebeten
Werd in °t belachelijk bestaan
Zoo diep zoo onuitwischbaar en volkomen
j Als ’t beeld der vrijheid in de droomen
E Die ons ontgaan.
{
’li`,
l E
...,...4..r.. .........r.».,.. .... . .... . .. . ,.t. , _.. . ....., - e . U _ _ ,,,_____,____,,.,,,.,,_____ _