HomeDe cederPagina 24

JPEG (Deze pagina), 730.66 KB

TIFF (Deze pagina), 9.82 MB

PDF (Volledig document), 20.73 MB

De Wereldbrand

Het vuur klimt tot de steilste kammen
En slaat de oneindige ijlten in.
De drift der zinnelijke vlammen
·• ·
_, Verzengt het 1] dle sanhedrm. 1
. . Er
r De zondaars die z1ch rechter wanen, g
M De wijzen wanklend van den wijn, l
Q ·
gg; Profeten, priesters en profanen
Gaan vloekend onderin hun pijn. ,
ïï Q
g M
De schuldeloozen en de slechten, '
De man die nam en hij die gaf
Zijn blinde beesten en die vechten
In ’t bed van een witgloeiend graf
j k l
En tegen de verkoolde bermen
In de asch van vaders, vee en plant
Liggen de kinderen te kermen
Met een stuk speelgoed in de hand.

Maar boven ’t machtelooze schreeuwen,
Maar boven vlam en boven ’t lot, ’
Boven de marteling der eeuwen ;
Stijgt de bevrijde kreet om God)
'


‘,tc I
la E