HomeDe cederPagina 21

JPEG (Deze pagina), 767.30 KB

TIFF (Deze pagina), 9.76 MB

PDF (Volledig document), 20.73 MB

De arme ziel wordt aangeraakt i
Door een zoet verbazen
Als de Wereld zoo ontwaakt j
, Is zijn heerlijkheid volmaakt: ·
Twij felaars zijn dwazen.
Voor uw bloeiend aangezicht,
Aarde die wij vieren,
Is elke eigen waan gezwicht
En wij spieglen ’t blank gezicht
In uw blinkrevieren. I
Wij zijn nu geheel van u {
Als uw beeste° en kruiden
Levend, zielsverrukt en schuw,
In het eeuwigdurend nu
Van uw eeuwig Zuiden.
TF êlê rg
Stemmen lokken amoureus
ä Door den vollen morgen.
Iedre man doet nu zijn keus
I Iedre vrouw is lief en heusch;
God zal verder zorgen.

b I 7 ’ i
‘ ‘
ll
mv I ...·~ · ,.... M II ...i. I I I I I IIII__ A, 2 @-44 M gg