HomeDe cederPagina 18

JPEG (Deze pagina), 791.28 KB

TIFF (Deze pagina), 9.77 MB

PDF (Volledig document), 20.73 MB

' """’ ’ ""”*`°"""*’*""`-""""”"""""T‘=_‘»’*"* "`*"*¥”"• ­ ~ . · v e " ` "' Lyra " ,, ,_, , ' ·ï·· ¤ - ·`;« ­. Y Y -""ï‘~
Qlf f f
He1mwee naar Italië vi
Aan Wij komen uit de nevels van het noorden
Arthur van Schendel. Omdat ons hart schreit naar uw zon
Arkadië; en om aan uw bron i
g Te wachten op de oorspronkelijke woorden
Waarmede alle aardsche heerlijkheid begon.
,
jg De woorden daarin zekerheid en vragen,
‘ Daarin zich leed en vreu de aart v
n g P
·
» , Voor eeuwig één en onverklaard
Tot een oneindig stroomend welbehagen
ïää ­
Als ’t leven, voor het eerst, zich openbaart. j
En in een jonge wereld nieuw geboren
. . tl
Ontwaken wij voor uw gelaat. j
Geen van uw arme kindren gaat, »
Als het u diep bemint en zoekt, verloren,
O God, voor den vergoddelijkten staat. t
i
Daar spelen weer 1n bontbebloemde weiden r
De dieren samen wild en tam t
En alle menschen van één stam j
Gaan op als broeders in gemeen verblijden
En branden in dezelfde steile vlam.
]

I4
t

ï ï
T
*
­» v , E
‘ ­ aiääiw z. di . '·v «‘ .¤>··.v­: &s‘..* ‘ =.., ·· `Hw . . J :`a ‘<`“i¢T‘ * ’9!*?’•'¥E“¥?§‘àää”~·