HomeDe cederPagina 17

JPEG (Deze pagina), 666.42 KB

TIFF (Deze pagina), 9.74 MB

PDF (Volledig document), 20.73 MB

v
Bevrijd van onzen oorsprong in den tijd,
Ontstij gen wij den sterrenkringen
l E In °t buitenst duister dat daar boven beidt, j §
I O • C I V fn. ZE
, Wij, hemelzieke zwervelmgen. ,
; Wie in de schaduw fluistert zoo verteederd
Zoo bitterzoet, zoo bang en blij?
g Wij zijn door lust en leed zoo diep vernederd,
Verlangen, maak ons eindlijk vrijl
rs

«~««».« w « rw, ·.­` -a ~.. ,,..,....i.­. ..,- uw ..... ,, _ , _ ,_ A __ __,_____, A _