HomeDe cederPagina 16

JPEG (Deze pagina), 787.97 KB

TIFF (Deze pagina), 9.74 MB

PDF (Volledig document), 20.73 MB

T ­--» v«~~ ­ . Y - ­««f­`~­ ~~­­»­ -­­-rw-?-« v-vv. «-·~­~ - """F"'*
r
Het Verlangen
W1e 1n de schaduw fluistert zielsvervoerend
Belovend en melancholiek?
V _ ' 1
N ooit zong een menschestem ons zoo ontroerend E
Een zoo doordringende muziek. »
W ; . . .
Verlangen 1S ’t uw oppermacht1gl1ed 1
Dat wij bekoord nooit wederstreven? Q
. • . • . • .
W1j gaan voorbij de vreugd, voorbij ’t verdr1et, :
j ‘aj- Door u verle1d voorbrj het leven. 1,
lgê

Verlangen zonder doel en zonder maat, 1
Liefde ongevormd en toch volkomen, f
Wij, op uw drift die naar den hemel slaat,
Zijn slechts een duizling van atomen.
De hunkerende zielen, op uw zucht 1
En zingen, varen op... zij dansen s
alïäï · · · ·
Naar de, onbere1kbren droom d1e alt1jd vlucht 1
Achter een hooger lokkend glansen.
. Maar hij die wordt gedragen door uw wind ä
Behoort tot in alle eeuvvigheden
. •
Der broederschap, die de verloornen bindt
Hoog boven slaap en leegen vrede.
ri
g