HomeDe cederPagina 14

JPEG (Deze pagina), 645.76 KB

TIFF (Deze pagina), 9.49 MB

PDF (Volledig document), 20.73 MB

`€v_ "àI_ _ ­ - -» ­ ·- · - --~ e- ·-~ ­­+~-r··~ ·’~#·­·~­·­-·­ , ,7.
L .
Vermetigmg
·
. .
Het heete dorsten­naar bestendigheid
Waait over alles wat in liefde bloeit.
Deze aardsche velden zijn verschroeid
Tot een erbarmelijke ellendigheid.
; Mijn hart is tot een doove kool gebrand.
Ik heb geen broeders en ik heb geen zonen,
äw ëï • •
Ik mag niet toeven en met wonen;
Mijn voeten zengen aan ’t vcrpulverd land.

i s *
: _ K zal gansch en al vergaan tot purpren asch
Die dwarrelt op de duizlende atmosferen; -­
g Omdat er nimmer gaan ofkeeren,
Alléén vernietigende zielsdrift was!
.
*5:
*ï’A "

·

~
ä I O

­<c*4. · ·.$ï’ïï六¢§‘* § , IS=i<‘ï+Z??·5'?, ä> r ­¤v»·«~,ï · _ · » .s=H¤># . ‘< Qxhw xe D