HomeDe cederPagina 12

JPEG (Deze pagina), 756.23 KB

TIFF (Deze pagina), 9.50 MB

PDF (Volledig document), 20.73 MB

T De Dronken Zwervers
WIJ ZWCTVCII laI1gS de leege St1'atCI1,
Onzindlijk en onzeker;
Zwij gende omdat we elkander haten,
· Omdat WIJ bang ZIJII VOOI' OIIS PI'atCI1...
ia Wat is (IC Dood: CCI1 trooster OfCCIl W1'Cl{Cl'?
Wij zullen Hem in nood en nacht
Vervloeken en begeeren...
En als er eindlijk iemand zacht
Begint te schreien en Hem wacht
Dan zullen wij niet omzien en niet keeren.
Laat CIICII maar OP CCII StOCP1'aI1(I hI1I'kCI1,
Wij moeten altijd verder,
Wij zijn de schuimers en de turken,
Er zijn nog flesschen om te ontkurken...
Wat is de Dood: een weerwolf of een herder?

Wij zullen Hem op ieder feest
Begroeten en vervloeken... ï
Toch zijn we ééns zonder schuld geweest
Blijde als de eenvoudigen van geest.
Nu ligt in °t hart de droesem van de boeken.

Z ; @ •,.mv«e" ?ï" . :4wa ~‘,y« -. ëwé<a -·.ï . · .;Z?·Eï?‘2¥=2* W