HomeDe cederPagina 11

JPEG (Deze pagina), 788.71 KB

TIFF (Deze pagina), 9.50 MB

PDF (Volledig document), 20.73 MB

""'­“”'*'!'¤•» ·.~~·- Mi
ai
De Seconde 2
Het zijn ofn1et­z1jn 1S hetzelfde lijden; 5 E
Alleen een vage grens wordt weggevaagd.
Er is geen komen en er is geen scheiden: _
, Wij waaien door de wentelende tijden
Y Wier tempo nooit vertraagt.
Wij dragen deze’ onnutten last van leven
Een oogenblik en worden ziek geplaagd.
. Wij schreien nauwlijks, Huisteren maar even
{ En hebben niet den tijd een hand te geven ïj
* Aan wie ons roept en vraagt. .
Een grauwe rimpling huivert langs de meren
Als Gods verschriklijke adem hij gt en jaagt.
Er is geen komen en er is geen keeren,
De vloed der eeuwigheid is niet te weren,
Geen lichter kustboog daagt.

$ {*5
.,·. T .i ., ..,.. ...1.t,. .,., . ... ,.-, ..... _. .,.. . . . r ,,. M , ,,_, ___