HomeDe cederPagina 10

JPEG (Deze pagina), 750.48 KB

TIFF (Deze pagina), 9.50 MB

PDF (Volledig document), 20.73 MB

""’ ’ ’ ’ hïl_Y_______,

En dat vergeten, deze korte rust,
K Is alles wat de mensch kan geven
Die zijn geliefde op hare lippen kust,
Maar de begoocheling is even ,
veàäï · J
Broos als het woord dat niet gesproken wordt; I
n in een ee en sc ri ver or
‘? ; E 11 r 11 k C1 r
De Prime im.
De sterren aan de rand en van den tijd I
' En tot in de uiterste eeuwigheden {
Zijn in een koel gebogen baan geleid *
Boven de macht en de b d
ge e en
Van de arme z1elen die hun weg niet vinden
T h C1 11‘ C1 ‘ (1
IISSC CH C C IPSCH CD. C WIH CH
Der godlijkheid. I

Wïïïzi
Ga slapen, ziel, en doof uw dwazen drang,
Er is geen uitzicht op bevrijding:
. •• • •
En mmmer hoort gij lrefdes lieven zang,
Nooit spelt gij van uw heil de tijding
In °t klare en onverbiddelijke já ;
Van Gods perfide mathematica f
En dwang.

I

; I


1 - n, _ . i r
" ,t<é¤4I1$·?J ­ vee! .