HomeHet zatte hartPagina 33

JPEG (Deze pagina), 729.41 KB

TIFF (Deze pagina), 9.89 MB

PDF (Volledig document), 19.99 MB

> m-;¤¤-»c,;,­Y,.. y, *
l zelfs niet om uwe gave, 0 vroom verhaal
j dat, zuster van mijn zorge, te elken maal
naast haar ontwaakt en lacht den morgen tegen; ‘
niet om 't gedicht waar'k traag in adem-haal -
j wen de avond de'armsten dag wijdt tot een zegen;
ä niet om het werk alleen, in leed gebaard,
j noch om het lied dat alle leed zou tarten:
j om U, om U, mijn onbegrepen klaart'
die -­ dooven ook de kolen van den haard --
ontluikt op hoop en sluit op troost mijn harte. .
Om U, die van dit mistig aangezicht
de tin tot Uw gelijknis hebt belicht;
die deze schouderen, met dood beladen
en loochening, gerecht hebt en gelicht
op de krystallen zuilen der Genade.
Om U, 't standvastig waken van 't gebouw
dat niet vergeefs van arrebeid zou ronken;
waar wind van ij lheid niet door zingen zou;
doch steeds, bij heil van kinderen en vrouw,
drempel en raam van zole en oogen blonken.
il
E 29i
l
i_i_,__,,,, il