HomeHet zatte hartPagina 32

JPEG (Deze pagina), 788.73 KB

TIFF (Deze pagina), 9.89 MB

PDF (Volledig document), 19.99 MB

« *"“"‘·’ ~ g'-“’·'< .’^ ' ' ` ·’*`­‘ ^ -‘­‘~ ‘ ~ ‘ · *· N- <·~~~·•~ v­~­»·· «·>»«· ­···•··v»>«~r­n·»<·~·»­»·«· N-. .» .» t . « ‘» - • ., ·«·« .`i•, ·..» _­ .,»_ p i A_, ;;_» «_~,,,`N,_,,,.,,_,
OO, als aan 't stellig stooten van 't getouw a
dat, hoekig, kraakt van vlij t en glanst van trouw, i
een Wever waakt en vult den dag met werken,
waar, over't maetlij k stompen en gestouw, _
de brug der zon bindt vroege aan late zwerken;
- hij zwoegt; hij heeft een vrouw en wicht bij wicht; j
maar niet voor hen alleen is't noeste zwoegen: j
zijn doek wast aan den boom, en kaatst het licht 'A
nog langer dan de zon op zijn gezicht,
en. . . 't ware hem genoeg voor zijn genoegen;
zóo heb ik dag aan dag mijn taak gewrocht,
niet 'lijk ik wou, helaas, maar 'lijk ik mocht;
en iedre nacht werd warrem in mijn handen
na't paarsen van de laatst-verlichte locht
over den damp der omgedolven landen. _
Doch niet om plicht, om vrouwe niet en kind; jj
niet om het loon van 't dagelijksche lijden,
te lang gelijk een slechten drank bemind;
niet om wat trouw die't oog met tranen blindt
of om wat twijfel bij te vlug verblijden;
28