HomeHet zatte hartPagina 29

JPEG (Deze pagina), 665.14 KB

TIFF (Deze pagina), 9.80 MB

PDF (Volledig document), 19.99 MB

l
ll
;r; i Een ster: een klompken ijs tusschen mijn heete tanden. ..
l Terwijl ge onzichtbaar zij t, 0 zee, die naauwlij ks hij gt;
'er ii terwijl mijn hart gelijk een oude zuster zwijgt,
j komt deze stipte oneindlijkheid mijn lippen branden.
- Mijn nachten waren eene mand vol droom aan droom;
aat. { mijn dagen, 't vast getal der appelen die zwellen
1, in elken boom­gaard en aan elken zwaren boom.
_ lk. had geen vingren om mijn weelden aan te tellen.
Thans: ijlt'. De tijd is guur en onberoerd. De tijd
is als de kille en dorre zee, die zwoegt noch krijt.
lk ben alleen; ik pers mijn strakke lippen samen
op eenzaam deze groote sterre, die ze bijt.
ii

ï
á
il
äl
25
.
2
.1
ll
l
l
i .
ë