HomeHet zatte hartPagina 24

JPEG (Deze pagina), 722.47 KB

TIFF (Deze pagina), 9.84 MB

PDF (Volledig document), 19.99 MB

` . 4, H, , i _ ..·,­` ir
V. Gij moogt niet heen: nog ben 'k geheel van u bevaên.
Uw ongebonden knie en uw gebonden lippe
hebben mijn arrem hart met bitterheid begaan.
Met bitterheid. Geen woord en zal uw mond ontglippen;
maar gapend-donker roept 't verschiet van uwen schoot ·,
met de onafwendbaarheid van kolken en van klippen.
e. , J
En gij zult gaan, omdat vergéefs ge uw schoonheid boodt,
die nimmer hebt gedurfd me uw schoonheid aan te bieden,
gij van begeerte bleek, o gij van schaamte rood;

- waar dit mijn hard gelaat, gebijteld tot gebieden,
maar norsch ombonden met het masker van den dood,
weet dat geen argelooze liefde zal geschieden j
Hem, die geboden liefde als een verbod ontvlood.

I9I4`I9I9 i
2o l
i