HomeHet zatte hartPagina 20

JPEG (Deze pagina), 766.23 KB

TIFF (Deze pagina), 9.91 MB

PDF (Volledig document), 19.99 MB

ll. Aan u, die 'k heb bemind om 't water van uwe oogen,
fontein die zindert in de zonne van den smart,
- gij die het martlen kent van 't dorre mededoogen
en 't hunkren naar de liefde in hoogmoed uitgetart ;
Aan u, die 'k heb bemind om 't vlammen van uw handen,
- o vleiën om het vleesch dat als een beek vervliedt;
o reiken van 't gebed dat slechts in de ij lt' kan branden;
o wegen in den schoot dien ’t leven wepel liet; -
Aan u, die 'k heb bemind om de urne van uw lenden
te zuchtend vol, helaas, of al te huilend ijl; i
om uwe leên die 't leêg bedrog der reize kenden; a
om uwe borst die leed de pij n van voedend heil;
Aan u, aan u vooral, die buiten zelf­misleiden,
uw star vermogen mat aan de eige' onroerbaarheid:
schoonste, dewijl ge zelfs om sc oonheid niet zoudt lijden; J
hoogste, dewij l ge zelfs u­zelve onreikbaar zijt; [
- Veelvuldige, die 'k, bang voor hopen en verlangen, l
wou steunen als een man en troosten als een kind: ,
aan U, de Vrouw, 't geheim van dees verzwegen zangen,
Gij die 'k beminde; Gij die mij niet hebt bemind.
` 16 5
a s