HomeHet zatte hartPagina 16

JPEG (Deze pagina), 587.82 KB

TIFF (Deze pagina), 9.91 MB

PDF (Volledig document), 19.99 MB

Ontwake', en - geen verblijden
wien ijvrend U te naedren zocht,
dan 't schamper onderscheiden I
van wat aan leelijks hij vermocht. .. Q
Hij zal U niet verkrachten, I
0 Schoonheid, waar Gij zelfs hem min­ziek mocht verwach ten;
zijn dorheid Won het laatst gewin:
dat hij den avond peilen mocht met nuchtere oogen,
van alle liefde wars en alle mededoo en;
alleen, alleen, met de eigenwvalg en ci eigen­min.
I
­ I9I4 I
I
12
I
I
I
I