HomeHet zatte hartPagina 14

JPEG (Deze pagina), 718.74 KB

TIFF (Deze pagina), 9.94 MB

PDF (Volledig document), 19.99 MB

_ < v ‘ /*"° 'Y
Gerezen... ­- 0 Mijn handen
Uw zwoelte toe, zoo lang gezocht;
te mijner kele 't branden
der strooming van Uw adem­tocht ;
aan U gerezen,Vrouwe, j
en van mijn donkerte Uwe klaarte te overschaaüwen ·
maar van Uw klaarte woelend­licht;
in mijne lendnen 't kloppend hart te voelen zindren,
Uw flanken toegevoerd, van de ongeschapen kindren
waaraan zal blinken Uw gezicht en mijn gezicht:
ons kindren: ­­ zie, ze ontstellen
één stonde Uw breed­bewogen schoot, j
maar dóor de tij 'n vertellen
ze Uw gloor, na mijn geloonden dood. «
Want, Schoonheid, ik zal sterven j
en weet het, en mijn mond zal Uwe zoenen derven
i lang vóor ik een'ge zatheid smaak; l
doch: ga mijn stof in vuige vormloosheid verloren
zoo'k ­ teeken dat ik werd één wij l van U verkoren - j
ter blanke rei van onze kindren weêr ontwaak . ..
IO