HomeHet zatte hartPagina 13

JPEG (Deze pagina), 703.31 KB

TIFF (Deze pagina), 9.84 MB

PDF (Volledig document), 19.99 MB

. J " Wi . _ , ut. .. . / Ik
l Q
[ Zoo kwaamt Ge, aldaar mijn duister
als bleeke bloesem open­ging,
? zoodra het van Uw luister
j den weêr­glans huiverend ontving.
§ En ik - in mijne kleêren,
l als in een pij van boete en wrokkend­moê begeeren,
jj van kna ende eenzaamheid gepijnd, - t
Z ook ik, door Uwe k%aart' betokkeld en bedropen,
, ging als een trage kroon van late rozen open
{ en rees, van wondren schroom bewogen, overeind.
Zal 'k rijzen? - Mijne wangen
verstrakken van een recht geweld;
'k weet om mijne armen hangen
i licht-kranze', als een gekroonde held;
van Uwen schijn gaat wassen
i mijn dubble borst, als 't spannend welven van rondassen;
j een gordel houdt mijn buik gebeurd;
i, Y mijn dij en hardt een gloed gelijk ivoren spoelen;
en 'k voel mij rustig­rij p zooals zich nimmer voelen
l die Gij niet tot den kus der kennis hebt gekeurd.
l .
l 9 .
ë
s
`
E
V-JJ ,;- i A