HomeHet zatte hartPagina 12

JPEG (Deze pagina), 700.29 KB

TIFF (Deze pagina), 9.84 MB

PDF (Volledig document), 19.99 MB

i l
Aldus -­ uit iedren ochtend
dien 'k met een nieuwen zucht ontrees;
mijn moeden dag doorwrochtend, l
de vrage toe der avond-vrees ; - j
aldus zijt Gij verschenen
mij schaemlen, aan den tred van Uwe hooge beenen, *
0 Schoonheid, als het hoogste oon. M
En, bleef 'k U onbemerkt ter donkre venster­ramen, l
Gij bondt tot dank-gebed mijn dunne vingren samen E
wanneer Uw naedring werd de lampe mijner woon. ‘
Gij komt. Uw gitten oogen
gaan wimpren te elken harte-slag;
mijn kaken zijn gebogen
van 't wachten op Uw limmelach;
en 'k heb Uw dag geraäen,
den geest die wemelt en de zéekre greep der daden, =
aan 't gouden aedmen van Uw mond; j
ik heb Uw ronden schoot in 't ronnend licht zien gloeien, l
en dien ontrees de leen'ge leest bij ft rijzig groeien
tot de eêle zuil die de aard' denhemel tegen­zond. '
l r
8 j j
a
i
l
I
n
»-JJ ,;-