HomeHet zatte hartPagina 10

JPEG (Deze pagina), 733.41 KB

TIFF (Deze pagina), 9.82 MB

PDF (Volledig document), 19.99 MB

AN uit een bleeken morgen
het blozend avond-uur genaêrd;
aan 't voorhoofd alle zorge
gezengd bij zuiverende klaart';
ter leên (alwaar ze 't stoeien
en 't hijgend worstel­spel van de'arbeid kwam vermoeien,)
ter leên den milden gloed der rust:
zóo treedt de groote zon Ge tege', in trager trippen,
die, naauw­ge loven abrikoos, Uw rooz'ge lippen
tot eene kleine en trippend-trage zonne kust.
De dag schoot Uw gedachten
met lichte en schicht'ge draden door;
de olie der zilvren vachten `
doopte Uwe hand in gulden gloor;
van spinne­wiel en kaarde
die snorde aan Uwen voet of uit Uw vingren schaarde, .
trilt rechtend en verschiet Uw leest;
nog kromt tot kroon de garve Uwe armen, die ze torschten;
de sikkel die ze sneed en rond isals Uw borsten
is nimmer onder 't werk zoo flitsen­rij k geweest.
6
nv"