HomeBerbkePagina 9

JPEG (Deze pagina), 529.14 KB

TIFF (Deze pagina), 4.75 MB

PDF (Volledig document), 21.85 MB

è
zorgde goed voor hen. De vrouw van
den notaris had plezier in het goede
kindermeisje en de notaris lachte
vriendelijk in zijn langen baard, als hij r
haar zag. De kinderen liepen om haar
heen als de kiekens om een kip en ,
gaarne sliepen zij op haren schoot. j
Op het laatst was zij met haar gedach-
ten weinig bij haar werk en als zij met .
J de kinderen was in de naburige wei, V
waar de koeien en runderen graasden, [
viel zij soms op hare knieën op den
grond en bad zij luid den rozenkrans.
Op een achtermiddag dat de zon was
aan het zinken en door de appelboo­
j men van de weide een goudvloed
zond, zat zij daar te bidden terwijl het
D jongste kind, dat bij haar was, alléén
i zat in het gras te spelen met een schel-
v letje, dat een vrouw uit de buurt had