HomeBerbkePagina 43

JPEG (Deze pagina), 502.30 KB

TIFF (Deze pagina), 5.04 MB

PDF (Volledig document), 21.85 MB

l Qi
` E TEGEN het voorjaar toen de bla-
deren op de boomen bleek-groen
te voorschijn kwamen en de rose en
witte blOCSC1T1­SI1CCUW ill U`OSSCI1 3.3,11
de takken kleefde, de nachtegalen
schallend zongen en de bij en bij dui-
zenden soemden over de lentebloe-
men in de weide van de hoeve,waar zij
. den winter had doorgebracht, trok jäi
ï zij weg. En wederom ging zij de wijde
j wereld in. Maar zij hoestte veel en al
j meer en meer werd zij mager met den
dag. Haar 00gCH SChCHCI1 g1'OOt€1',
haar wangen waren bleek en grauw.
En OP ECD I1'1OI'gCI`1 VI`OCg VOI1ClCI1 de
menschen haar dood liggen onder een
heg, langs den weg.

39
*
­·‘ ïltan ,,js MMM sa., ,W.s.a_s.r.r.,.`.....,.iii,.i iMa.n,a.a......,á;,i§i